Kijk goed of je alle gevraagde stukken heb ingeleverd:
Altijd inleveren !!!!:
- Bankafschiften van de laatste 3 maanden van alle bankrekeningen (incl. eventuele  spaarrekeningen)
-Uitdraai BKR (Bureau Krediet Registratie)

-Polis ziektekostenverzekering met premie overzicht huidige jaar
-Beschikking zorgtoeslag
-Toelichting over de toekomst 

Alleen indien van toepassing !!!!:
-Beschikking van de van toepassing zijnde uitkering(en) hoogte en duur staat vermeld
-Arbeidsovereenkomst
-Inkomensspecificatie van de afgelopen drie maanden
-Bewijs tegemoetkoming studiekosten DUO
-Polis aansprakelijkheidsverzekering
-Recent overzicht van eventuele schulden 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen